Badania w Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla

O projekcie

Pracownicy Szpitala św. Łukasza lekarz Hubert Laprus i fizjoterapeuta Patryk Kłaptocz przeprowadzili w ostatnim czasie badania w Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla.

W ten sposób u profesjonalnych zawodników siatkówki oceniano stopień retrotorsji głowy kości ramiennej przy pomocy ultrasonografu i plurimetru Rippsteina.

Badania są innowacyjne w skali ogólnoświatowej.

Wyniki uzyskane podczas tych badań pozwolą bliżej zrozumieć biomechanikę i patofizjologię obręczy barkowej u profesjonalnych siatkarzy oraz wykryć i wprowadzić niezbędny prewencyjny lub terapeutyczny zespół działań dla osób uprawiających tę dyscyplinę sportową.

W projekcie oprócz adeptów Akademii Talentów biorą udział również młodzieżowe, jak i seniorskie Kadry Polski oraz kluby Plus Ligi i Tauron Ligi.

 

Jaki jest cel?

Zasady gry w siatkówkę obejmują powtarzające się ruchy, a gracze są  narażeni na kontuzje.

Aby pomóc sportowcom pozostać w grze jak najdłużej i cieszyć się zdrowiem przez całe życie, lekarze Szpitala św. Łukasza zawsze mają na uwadze dwa aspekty opieki zdrowotnej. Pierwszym z nich jest próba przywrócenia optymalnej funkcji stawów, aby umożliwić Pacjentowi powrót do sportu.

Drugim, równie ważnym celem, jest zapobieganie urazom, aby zawodnicy mogli prowadzić aktywny styl życia przez wiele lat.

 

Uprawiasz siatkówkę zawodowo lub amatorsko? Skonsultuj się ze specjalistą!

Tel. do rejestracji:

+48 33 819 95 10